Smrt

Smrt vrácena zpět do původní podoby, hodně lidí mělo lagy.