Pár menších úprav

Přidána tma pro Kobky
Přidána doba „Brzké ráno“ kdy je podobné světlo jako u večera. Nynější přechod dob: Brzké ráno – Ráno – Dopoledne – Odpoledne – Podvečer – Večer – Noc (Každá doba trvá 1h)
Upraveno světlo pro podvečer
Upraveno světlo pro večer
Upraveno světlo pro ráno
Upraveno světlo od lamp
Trochu upraveny bavičky jmen